Ana Səhifə / Fəaliyyət / Qərbi və Şərqi Azərbaycan ərazisində maykop çöküntülərinin toplanma şəraiti və karbohidrogen rezervuarlarının xüsusiyyətləri (Orta Kür və Şamaxi-Qobustan çökəklikləri timsalında)

Dissertasiyalar

Qərbi və Şərqi Azərbaycan ərazisində maykop çöküntülərinin toplanma şəraiti və karbohidrogen rezervuarlarının xüsusiyyətləri (Orta Kür və Şamaxi-Qobustan çökəklikləri timsalında)

İddiaçı: Kəmalə Hüseyn qızı Səfərli

İxtisas: 2521.01- Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Elmi sahəsi: Yer elmləri

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının mətni