Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

02 Nov 2021 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

Geoloji risklərin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları və metodologiyası


Elmlər doktorluğu dissertasiyasının mətni