Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

06 Apr 2022 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ALIMƏRİN BİRGƏ HAZIRLADIQLARI MƏQALƏ “AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜFATI” JURNALINDA DƏRC EDİLİB


 6 aprel 2022-ci il

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları Ədalət Həsənovanın, Təhminə Qarayevanın, Dildar Məmmədovanın, Geologiya və Geofizika İnstitutunun əməkdaşı Ofeliya Mütəllimovanın birgə hazırladıqları “Məhsuldar Qatın dərində yatan terrigen kollektorlarında karbohidrogenlərin miqrasiya kanallarının paleomaqnit izləri“ adlı elmi məqalə “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalının bu ilin ilk nömrəsində dərc edilib.