Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

08 Apr 2022 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2022-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL


ELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”---------------–------- 1 yer (əyani)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya (Paleontologiya və stratiqrafiya)” ----------– 1 yer (əyani)
2520.01 – “Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya” – 1 yer (əyani)
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”------------------- – 1 yer (əyani)
 

SƏNƏDLƏRİN TƏQDİMETMƏ MÜDDƏTİ:
2022-ci il aprel ayının 5-dən may ayının 5-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)