Ana Səhifə / Fəaliyyət / Geodinamik proseslərin tədqiqində elektromaqnit monitorinqin səmərəliliyi

Dissertasiyalar

Geodinamik proseslərin tədqiqində elektromaqnit monitorinqin səmərəliliyi

İddiaçı: Rəhman Həkim oğlu Piriyev

İxtisas: 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Elmi sahəsi: Yer elmləri

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının mətni