Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əliyev Adil Abas Əli oğlu

Əliyev Adil Abas Əli oğlu

Əliyev Adil Abas Əli oğlu
Anadan olduğu yer  Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 07. 09.1930 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
- mövzunun ad Böyük və Kiçik Mişovdağ silsiləsi rayonunun geoloji quruluşu və neft-qazlılıq perspektivliyi
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri 04.00.13
- ixtisasın adı Faydalı qazıntı yataqlarının geokimyəvi axtarış üsulları
- mövzunun adı Palçıq vulkanlarının geokimyası və böyük dərinliklərin neftqazlılığı
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 317
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 80
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 50
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:       
- fəlsəfədoktorlarının sayı 6
- elmlər doktorlarının sayı 2
Əsas elmi nailiyyətləri
1. Palçıq vulkanlarının əmələgəlməsi ilə molass çökəkliklərinin kaynozoyda baş verən proseslər arasında əlaqəsi və palçıq vulkanizminin təzahüründə paleogen-miosen dövrünün neft-qaz əmələgətirən süxurlarının rolu müəyyən edilmişdir;
2. Palçıq vulkanlarının yayıldığı ərazilərdə dərin gömülmüş neft-qaz yataqlarının geokimyəvi axtarış metodu və kəşfiyyat strukturlarında sönmüş sualtı palçıq vulkanlarının xəritəyəalma üsulu işlənmiş və tədbiq olunmuşdur;
3. Palçıq vulkanlarının fəaliyyətinin aktivləşməsi və seysmiklik ilə əlaqəsi aşkar olunmuşdur (qazhidrogeokimyəvi göstəricilərə görə);
4. Azərbaycanın alp tektogenezisinin gec orogen fazası ilə bağlı palçıq vulkanlarının məkan və zamanca paylanmasının qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları
1. Cothray J.E., Aliyev Ad.A. Delineation of Mud Volcano Complex, Sacrificial Mudflows, Slump Blocks, and Shallow Gas Reservoirs Offshore Azerbaijan. Offshore Technology Conference. Houston, Texas, USA 1-4 May 2000, 28 p.
2. АлиевАд. А. Грязевой вулканизм Южно-Каспийского нефтегазаносного бассейна. Геология и полезные ископаемые Мирового окена. Киев, 2006, №3, с. 35-51.
3. R. Mellors, D. Klib, Ad.A. Aliyev et all. Correlations between earthquakes and large mud volcano eruptions. J. Geophys. Res. 112 BO43404, doi: 10.1029/2006 JBOO4489, 2007
4. Aliyev Ad.A., Quliyev İ.S., Rahmanov R.R. Catalogue of mud volcanoes eruptions of Azerbaijan (1810-2007) 2009, “Nafta-Press”, 106 p.
5. Aliyev Ad.A., Guliyev I.S., Dadashov F.G., Rakhmanov R.R. Atlas of the world mud volcanoes. Publishing House «Nafta-Press», Sandro Teti Editore, 2015, 322 p.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü (№291)
"Dünya okeanının geologiyası və faydalı qazıntıları" və "Ukraynanın mineral ehtiyatları" məcmuələrinin redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
5 il
Digər fəaliyyəti 
AMEA Geologiya İnstitutunda elmi seksiyanın rəhbəri;
AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının üzvü.
AMEA RSXM Elmi Şurasının üzvü nəzdində. 
Təltif və mükafatları
1. 1970 – “Fədakar əməyə görə” yubiley medalı.
2. 1979 – “Bilig” Ümumittifaq cəmiyyətinin (Moskva ş.) diplomu.
3. 1981 – SSRİ XTNS-nin bürünc medalı.
4. 1984 – Beynəlxalq Geoloji Konqresin 27-ci sessiyasının (Moskva ş.) qızıl nişanlı diplomu.
5. 1988 –SSSR-nin Suriya Ərəb Respublikasındakı səfirliyinin (Dəməşk ş.) fəxri fərmanı.
6. 1999 – Azərbaycan Jurnalist Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin fərmanı.
7. 2005 – İnam şərəf diplomi.
8. 2005 – AR Əməkdar elm xadimi (№0059).
9. 2008 – AR Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü.
10. 2010 – AR Dövlət Mükafatı laureatı (№001).
11. 2013 – AR “Avropa Nəşr Mətbi evi”nin qızıl medalı (№803210176).
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Şöbə rəhbəri 
Xidməti tel.
(+994 12) 5394052
Mobil tel.
(+994 50) 6140332
Ev tel.
(+994 12) 5107949 
Faks
(+994 12) 4975285 
Elektron poçtu