Ana Səhifə / Fəaliyyət / Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin foraminiferləri və zonal stratiqrafiyası

Avtoreferatlar

Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin foraminiferləri və zonal stratiqrafiyası

Allahverdiyeva Heyran Əhəd qızı

2512.01 – Ümumi və regional geologiya
(2014)

Qobustan-Qərbi Abşeron Azərbaycan Respublikasının paleogen çöküntülərininn geniş yayıldığı əzrazilərdən biridir. Paleogen çöküntüləri ilə bir sıra faydalı qazıntı yataqları əlaqədar olduğundan onların stratiqrafik bölgü sxeminin dəqiqlidiirilməsi vacib məsələlərdən biridir. QobustanQərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin mikrofaunası və stratiqrafiyasi yüz ildən artıq bir müddətdir ki, bir çox görkəmli tədqiqatçılar tərəfindin öyrənilmişdir. Lakin, buna baxmayaraq, bu çöküntülərin stratiqrafik bölgüsünün dəqiqləşdirilməsi üçün bir sıra tədqiqatların aparılmasına hələ də ehtiyac duyulur. Burada foraminiferlərin tədqiqi əvvəllər ayrilmış litostratiqrafik bölgüləri paleogenin beynəlxalq şkalasının mərtəbə bölgüsü ilə münasibətini aydınlaşdırmağa imkan yarada bilər. Bu da H.Allahverdiyevanın təqdim edilən dissertasiya işinin aktuallığını təsdiq edir.