Ana Səhifə / Fəaliyyət / Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri

Dissertasiyalar

Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri

İddiaçı: Şirin Kərimbala qızı İslamova

İxtisas: 2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Elmi sahəsi: Yer elmləri

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının mətni