Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

Rəsmi opponentin rəyi
14 Oct 2021 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

Rəsmi opponentin rəyi

DİSSERTASİYA İŞİNİN MÜDAFİƏSİ
07 Oct 2021 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

DİSSERTASİYA İŞİNİN MÜDAFİƏSİ