Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

08 Apr 2022 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2022-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL


ELAN EDİR

ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 1 yer
2518.01 – “Hidrogeologiya” – 1 yer
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer
 
SƏNƏDLƏRİN TƏQDİMETMƏ MÜDDƏTİ:
2022-ci il aprel ayının 5-dən may ayının 5-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)