Ana Səhifə / Haqqımızda / Atlaslar və xəritələr

Atlaslar və xəritələr

Azərbaycanın neft-qazlı lay kompleksinin stratiqrafik atlası (1998)

Azərbaycanın neft-qazlı lay kompleksinin stratiqrafik atlası (1998)

 • İcraçı: Geologiya İnstitutu və First Exchange Corporation
 • Nəşr olunduğu il: 1998
 • Tom:3

İZAHAT VƏRƏQİ


Azərbaycan dünya miqyasında çoxlu neft-qaz yataqları ilə tanınan unikal regiondur. Bu yataqlar Kaynazoy mərhələsinə aiddir. Eyni zamanda Azərbaycanın Kaynazoy çöküntülərinin stratiqrafiyası Cənubi-Xəzər çökəkliyinin qərbi strukturası da daxil olmaqla hələ də yaxşı öyrənilməyib.Bu da öz növbəsində Kaynazoy kompleksinin bu sahəsində neft və qazın tərkibinin qiymətləndirilməsinə öz təsirini göstərir.


Azərbaycanın əsas sərvəti olan neft-qaz məhsuldar qatın müxtəlif regionlarda yayılması nəticəsində müxtəlif stratiqrafik üsullar ilə tədqiq olunur. Onları bir biri ilə tutuşdurmaq çox çətindir. Eyni problemlər Maykop Çokran Diatom  və s çöküntülərdə tədqiq olunur.

Azərbaycan neftinin geokimyəvi atlası (1998)

Azərbaycan neftinin geokimyəvi atlası (1998)

 • İcraçı: AMEA Geologiya İnstitutu və First Exchange Corporation
 • Nəşr olunduğu il: 1998
 • Tom:2

İZAHAT VƏRƏQİ


Hal –hazırda 9 quruda və dənizdə yerləşən neft və qaz sahələrindəki təqribən 80 yataqlar Azərbaycanda identifikasiya olunub və işlənilib. Neft çıxarılması qipsometrik (bir neçə metrdən 6000 m-dək) və stratiqrafik ( Təbaşir-Yuxarı Pliosen) intervallarda aparılır.Neftqazlı horizont üçün yatım dərinliyinin termobarik şəraiti 280-1500 C temperatur göstəricisi və 0,3-80 MPa təzyiqi ilə xarakterizə oluna bilir.

Azərbaycanın geotermal atlası (1998)

Azərbaycanın geotermal atlası (1998)

 • İcraçı: AMEA Geologiya İnstitutu və First Exchange Corporation
 • Nəşr olunduğu il: 1998
 • Tom: 2
 • Əlavə ilə tom:1


İZAHAT VƏRƏQİ

 • Səhv tərtib olunmuş xəritələr
 • Yeni coğrafi adlar
 • Yerin strukturların yeni adları
 • Son  15 ildəki tədqiqatların nəticələri.
 • CD-nin göstərişləri.